Непосредствено вдясно от входа на Момчилова крепост е проучена ковашка работилница, функционирала през ХІ-ХІІ век, видно от многобройните стопилки и шлака в този пласт. В профила навътре се забелязват следи от огнище, което не е проучено изцяло. Липсва каменна архитектура на това място, което показва, че работилницата е била под дървен навес, хипотетично възстановен в рамките на проекта „Момчилова крепост – митовете оживяват”. Под него е разположена матрицата за отсичане на сувенирни монети.

Oт крепостните зидове на Момчилова крепост са проучени около 70 м от трасето на северната стена. Тя е с дебелина 1,30 м, градена с лице от средно големи местни камъни и пълнеж от по-дребни такива, споени с бял хоросан. По протежението и са оставяни малки отвори за изтичане на атмосферните води. Запазена е на места до 2,80 метра при входа, като на изток е била силно обезличена. Липсват данни за това как е била оформена горната й част.

Алпийска част на скалната пътека – пътеката се свързва с крепостта чрез стъпала, излизащи в източната част на Момчилова крепост и в края на крепостната стена.

Oт юг и запад върхът е опасан от естествена пукнатина, дооформена от хората в пътека, осигуряваща безопасен достъп до крепостта откъм юг. По такъв начин бранителите можели да контролират от височината подходът към нея. От пътеката се открива широка панорама към долината на р. Черна.