Oт юг и запад върхът е опасан от естествена пукнатина, дооформена от хората в пътека, осигуряваща безопасен достъп до крепостта откъм юг. По такъв начин бранителите можели да контролират от височината подходът към нея. От пътеката се открива широка панорама към долината на р. Черна.

 

skalna pyteka 1

 

skalna pyteka2

 

skalna pyteka3

 

skalna pyteka4