На самия връх с надморска височина 1215 м. е открито тракийско скално светилище. Там се очертава скална площадка с четири отвора в скалата. По скалата не се виждат каменни всичания (като например олтари, басейнчета, улеи и т.н.), които да са вследствие човешка дейност. В редицата скални отвори, гледащи на север, е разчистена дълбока 5 м скална ниша. След откриването и почистването й се очерта отвора й с неправилна форма, допълнително оформен от източната част. Вътре нишата е запълнена с черна пръст, в която се намират керамични фрагменти с не много голяма концентрация, без кости. Най-ранната керамика може да се отнесе към късния енеолит – това е началната дата на функциониране на тракийското скално светилище. То е ползвано активно до ІІІ-ІV в.

 

 

skalno svetilishte