При разкопките на Момчилова крепост източно от входа са разкрити ями, на дъното на които е открита глина, подходяща за изработването на керамични изделия. Атракцията „Грънчарска работилница" включва модел на пещ за изпичане на съдове и грънчарско колело. Пещите обикновено са двукамерни, като долу е огнището, а горе – същинската пещ. Двете камери са разделени от глинобитна скара с множество отвори, подредени радиално и на концентрични кръгове, с цел по-добро подреждане и качествено изпичане на съдовете. След нареждането им пещта била запечатвана отгоре.
Глинените съдове от ХІІ-ХІV в. във Второто българско царство и Византия са изработвани на крачно грънчарско колело. То се състои от метална или дървена ос, на която са прикрепвани два диска: голям, разположен долу за задвижване с крак и малък, горен за моделиране на съда. Това усъвършенствано грънчарско колело освобождава двете ръце на майстора, за да може да моделира свободно глината и да изработва симетрични и тънкостенни съдове.

 

 

kovashka rabotilnica1

 

kovashka rabotilnica2