Oт крепостните зидове на Момчилова крепост са проучени около 70 м от трасето на северната стена. Тя е с дебелина 1,30 м, градена с лице от средно големи местни камъни и пълнеж от по-дребни такива, споени с бял хоросан. По протежението и са оставяни малки отвори за изтичане на атмосферните води. Запазена е на места до 2,80 метра при входа, като на изток е била силно обезличена. Липсват данни за това как е била оформена горната й част.

 

krepost