На самия връх с надморска височина 1215 м. е открито тракийско скално светилище. Там се очертава скална площадка с четири отвора в скалата. По скалата не се виждат каменни всичания (като например олтари, басейнчета, улеи и т.н.), които да са вследствие човешка дейност. В редицата скални отвори, гледащи на север, е разчистена дълбока 5 м скална ниша. След откриването и почистването й се очерта отвора й с неправилна форма, допълнително оформен от източната част. Вътре нишата е запълнена с черна пръст, в която се намират керамични фрагменти с не много голяма концентрация, без кости. Най-ранната керамика може да се отнесе към късния енеолит – това е началната дата на функциониране на тракийското скално светилище. То е ползвано активно до ІІІ-ІV в.

В източната част на скалното светилище са разкрити основите на средновековен параклис, функционирал през ХІІІ-ХІV в. За съжаление той е силно разрушен. Запазена е южната част от апсидата с дълбочина 1 м. Параклисът е бил измазан и отвън, и отвътре. Външната мазилка е по-груба и едра, вътрешната е примесена с парченца счукана тухла и е доста фина. Таванът е бил оформен като свод – някои парчета вътрешна мазилка са с извита повърхност. Подът е бил дървен - в оформен в скалата жлеб при разкопките са открити няколко железни гвоздея, които показват, че в скалата е била монтирана греда, върху която са се наковавали дъски за под. Интересното в случая е включването в рамките на параклиса на дълбока скална ниша. Тя може би е служила за склад за някакви течности и храни, или дори за скривалище на църковна утвар и хора в случай на опасност.

Аудио-визуален спектакъл – основна атракция на Момчилова крепост. Изпълнява се в тъмната част на денонощието. Включва прожекция на 30-минутен филм, посветен на Момчил юнак. За екран се ползва естествен скален откос в подножието на върха. За зрителите са изградени пейки за сядане с капацитет 50 места. Има възможност за наблюдение и от правостоящи лица. Аниматорите, ангажирани със спектакъла, са облечени в автентични мъжки и женски костюми. Прожекцията на филма е съчетана със специални димни и светлинни ефекти, сред които са светлинна заливка на скалите наоколо и 4 киловатов прожектор, чийто мощен лъч прорязва небето над крепостта.

При разкопките на Момчилова крепост източно от входа са разкрити ями, на дъното на които е открита глина, подходяща за изработването на керамични изделия. Атракцията „Грънчарска работилница" включва модел на пещ за изпичане на съдове и грънчарско колело. Пещите обикновено са двукамерни, като долу е огнището, а горе – същинската пещ. Двете камери са разделени от глинобитна скара с множество отвори, подредени радиално и на концентрични кръгове, с цел по-добро подреждане и качествено изпичане на съдовете. След нареждането им пещта била запечатвана отгоре.
Глинените съдове от ХІІ-ХІV в. във Второто българско царство и Византия са изработвани на крачно грънчарско колело. То се състои от метална или дървена ос, на която са прикрепвани два диска: голям, разположен долу за задвижване с крак и малък, горен за моделиране на съда. Това усъвършенствано грънчарско колело освобождава двете ръце на майстора, за да може да моделира свободно глината и да изработва симетрични и тънкостенни съдове.