mk map

 

Момчилова крепост се намира на 20 км източно от гр. Смолян, на 110 км южно гр. Пловдив и на 78 км западно от гр. Кърджали. В подножието й минава трасето на международния път за Република Гърция І-86, а разстоянието от ГКПП Златоград е 55 км. От Пловдив е необходимо да хванете автобус за Смолян, които са почти на всеки час и потеглят от автогара Родопи. Изходният пункт за крепостта е кв. Устово на Смолян, откъдето трябва да се ползва автобус в източна посока – за Мадан или Кърджали. Слиза се в с. Подвис, откъдето до Момчилова крепост има добре оформена маркирана пътека. До върха се стига за около 1 час нормален ход. При пътуване с автомобил се тръгва от кв. Устово в посока Кърджали. На 1 км след с. Подвис се свива на ляво, към селата Градът и Ряка. На разклона има монтирана кафява табела, указваща посоката. В края на село Градът се завива наляво и след 1,5 км е паркингът в подножието на обекта. Идвайки откъм Кърджали, Мадан или Златоград (от изток) на 1 км след с. Ровино се завива надясно.

 

mestopolojenie