С различни атракции ще привличат туристите на "Момчиловата крепост", край село Градът.
Общата цел на проекта е да допринесе за развитието на община Смолян като интензивно развиващ се туристически център с европейско значение, чрез създаване на конкурентоспособна туристическа атракция, промотираща културно-историческото наследство на община Смолян и допринасяща за диверсификацията на туристическия продукт. Oбособяването на Момчиловата крепост като привлекателна дестинация, както за туристи от България, така и за чуждестранни, ще се постигне чрез строителна и реставрационна дейност, насищане на обекта с атракции и популяризиране чрез широка информационна кампания.
Проект «Момчилова крепост – митовете оживяват» има потенциал да се превърне в модел, създаващ добра практика при поднасянето на историческата действителност по най-атрактивния начин, чрез предвидените в него иновативни подходи и техники: аудио-визуален спектакъл; атракция „Ковашка преса"; атракция „Грънчарско колело"; атракция „Фото декор"; аниматори, облечени в характерно за Момчиловото време облекло, създаващи автентичен вид на обстановката; атракции „Тракийско светилище" и „Средновековен параклис".
Превръщането на Момчиловата крепост в туристически обект с регионално, национално и международно значение е част от целенасочената политика на Община Смолян да осигурява качествени условия на живот и привлекателна жизнена и икономическа среда.
Проект „Момчиловата крепост – митовете оживяват" се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Той надгражда резултатите от проект „Момчилова крепост – мит и реалност", реализиран по програма ФАР „Транс-гранично сътрудничество България – Гърция".